Contributie - asv De Dijk

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Contributie

Contributie

Contributie voor het seizoen 2023-2024
 
Op dit moment zijn de contributiebedragen nog hetzelfde als in 2022-2023, alleen de geboortejaren zijn nu aangepast.
- Bij inschrijving betalen nieuwe leden (zonder stadspas) bij inschrijving een klein deel van de contributie (€ 50,--) + inschijfgeld ad
  € 15,-. Voor het restant van de contributie ontvangt men dan een factuur van ons contributiebedrijf NIKKI.
- Nieuwe jeugdleden met stadspas of JFS (waar de vergoeding max. € 300,-- is), betalen bij inschrijving € 15,-- inchrijfgeld en
  krijgen de ouders/speler via ons contributiebedrijf NIKKI een factuur voor het verschil als de contributie hoger is dan de maximale
  vergoeding.
  Het stadspasnummer dient op het inschrijfformulier ingevuld te worden en bestaat uit 19 cijfers, te zien op achterzijde van de
  stadspas.  Indien stadspas verlopen of geblokkeerd is en kunnen wij deze niet verzilveren, wordt er ook een factuur gestuurd
  via NiIKKI.
- Bestaande leden krijgen een factuur van NIKKI.
NIKKI is gespecialiseerd in het innen van contributie voor verenigingen, maakt betalen met IDEAL mogelijk in maximaal 6 termijnen vanaf augustus en neemt ons veel werk uit handen.
 
Contributiebedragen
Veteranen: € 270,-
Veteranen (7x7): € 175,-
Senioren veldvoetbal (geboren voor 1-1-2001): € 300,-
Jongsenioren tot 23 jaar (geboren op of na 1-1-2001 t/m 31-12-2003): € 250,-
O18 en O19 Selectie (Geboren op of na 1-1-2005 t/m 31-12-2006): € 350,-
O18 en O19 Niet-selectie: € 300,-
O16 en O17 Selectie (geboren op of na 1-1-2007 t/m 31-12-2008): € 350,-
O16 en O17 Niet selectie: € 300,-
O14 en O15 Selectie (Geboren op of na 1-1-2009 t/m 31-12-2010): € 350,-
O14 en O15 Niet selectie: € 300,-
O13-1 en O13-3 Selectie (Geboren op of na 1-1-2011 t/m 31-12-2012): € 350,-
O13 Niet selectie (geboren op of na 1-1-2011 t/m 31-12-2011: € 300,-
O12, O11, O10, O9 en 08 (Geboren op of na 1-1-2012 t/m 31-12-2016): € 335,-
O6 en O7 Deelname Minileague (Geboren op of na 1-1-2017 t/m 31-12-2018): € 190,-
O6 Deelname Champions League (Geboren op of na 1-1-2018 t/m 31-12-2018): € 150,-
Instuiftraining vanaf 5 jaar (geboren op of na 1-1-2018 t/m 31-12-2018): € 100,--, bij inschrijving wordt € 30,-- en daarna restant per factuur.
Zaalspelers: € 195,- per speler.
Niet-spelende leden (alleen trainen): € 100,-
Vrienden van De Dijk: € 60,-.
 
Als je tijdens het seizoen lid wordt, gelden de volgende kortingspercentages van het totale contributiebedrag:
vanaf 1 november 2023: 25% korting
vanaf 1 januari 2024: 50% korting
vanaf 1 mei 2024: wordt er deel contributie voor 2024-2025 gevraagd en kan speler/speelster tot eind seizoen grtis meetrainen.
 
Het gebruik van de wedstrijdkleding door alle jeugdteams (behalve instuif) is onderdeel van de contributie. Lees meer over de tenues op de webpagina kleding.
 
LET OP:
Het bestuur heeft een aantal afspraken gemaakt met NIKKI, deze afspraken zal de ledenadministratie en het bestuur volgen gedurende het seizoen:
1. De communicatie over de inning van onze contributie- en boetegelden gaat via NIKKI;
2. Alle betalingen van de contributie lopen via de NIKKI-factuur;
    Uitzondering daarop zijn nieuwe inschrijvingen, daarbij wordt door de club betaling gevraagd bij inschrijving;
3. NIKKI heeft toestemming van het bestuur om leden en/of hun ouders/verzorgers te herinneren aan het betalen van de contributie en/of boetes, aanmaningen te versturen en eventueel een incasso-opdracht uit te vaardigen; 
4. Als de contributie vanaf augustus in termijnen wordt betaald, dan dient deze uiterlijk 1 februari 2024 te zijn voldaan; 
    Als de betaling voor 1 februari 2024 niet volledig binnen is, zal asv De Dijk een boete opleggen van € 25,- per contributie-inning.
    Als je later dan juli inschrijft, dan gaat de regeling van 6 maanden op dat moment in. En na de 6 maanden geldt dus dan ook de
    boete van € 25,-- voor te laat betalen.

Samenwerking NIKKI

Het bestuur heeft besloten om te professionaliseren en met de inning van de contributiegelden een samenwerking aan te gaan met NIKKI. NIKKI helpt en ondersteunt onze vereniging bij het innen en verwerken van de contributie inning. Betalingen kunnen worden gedaan via een iDEAL-betaallink welke u zult ontvangen via e-mail, sms of whatsapp.
Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat zij uw contributie via het NIKKI-systeem verwerkt. Belangrijk om te weten is dat NIKKI geen vervanging is, maar een ondersteuning. Wij hebben met NIKKI afspraken gemaakt, met betrekking tot reglementen en werkwijzen welke wij als club hanteren. Ook is er voor het hele seizoen een tijdlijn uitgestippeld. Op deze manier kan NIKKI precies de regels volgen en daadwerkelijk onze vereniging op maat ontzorgen. NIKKI is een verlengstuk van onze vrijwilliger en biedt daardoor zekerheid aan de vereniging.
U ontvangt in de eerste e-mail een iDEAL-betaallink om de contributie in één keer te voldoen. Tevens zit in deze eerste e-mail ook een iDEAL-betaallink voor de contributiebetaling van de eerste termijn, wanneer u liever in maandelijkse termijnen betaald.

Wanneer u in het nieuwe seizoen geen bericht heeft ontvangen van NIKKI, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar contributie@nikki.nl  Stuur in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens (naam lid, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) mee en laat in uw e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI voor meerdere sportverenigingen de inning van contributiegelden verzorgt.

Termijnbetalingen
Het bestuur van de vereniging heeft een vast bedrag afgesproken m.b.t. de servicekosten in het geval van maandelijkse termijnbetalingen. Deze servicekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per lid, per seizoen. Deze servicekosten worden opgeteld bij de contributie en verdeeld over de maandelijkse termijnen wanneer u in termijnen betaalt.  

Let op!

Met het bestuur zijn een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen opvolgen gedurende het seizoen:
Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hiernaar per e-mail op contributie@nikki.nl

  1. De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al uw vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail of telefonisch aan hen voorleggen.
  2. De vereniging kan gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen, de vereniging zal u voor betalingen doorverwijzen naar NIKKI.
  3. Wanneer de vereniging de contributiegelden niet op tijd heeft ontvangen, zal bij het uitblijven van betalingen er een incassobureau worden ingeschakeld. En er volgt een speel- en trainverbod. Uiteraard gaan wij als bestuur ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.

Laten we één van de belangrijkste pijlers van onze club met elkaar bewaken.

De contributie is een belangrijk onderdeel voor het bestaan van onze club.

Bedankt voor uw medewerking en heel veel succes tijdens het seizoen.

Voor een goed werkbare ledenadministratie moeten contactgegevens up-to-date zijn!
Het is zeer belangrijk dat de contactgegevens van jou of je kind volledig zijn. Wijzigingen in contactgegevens kunt u mailen naar ledenadministratie@asvdedijk.nl, dat verloopt niet via NIKKI.
Voor vragen over de contributie dient men contact op te nemen met NIKKI, contactgegevens staan op de factuur die u per mail ontvangt.
 
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!