Cookie beleid asv De Dijk

De website van asv De Dijk is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Opleidingsvisie asv De Dijk 2023/2024

Opleidingsvisie asv De Dijk 2023/2024

Technisch beleidsplan Jeugd
Het jeugdbeleid van asv De Dijk is weergegeven in het Technisch beleidsplan Jeugd wat periodiek getoetst wordt door de KNVB. Doelstelling hierbij is dat de jeugdopleiding van asv De Dijk in het seizoen 2023-2024, in navolging van het voor de periode 2018-2021 ontvangen certificaat “Regionale Jeugdopleiding”, opnieuw gecertificeerd wordt als “Regionale Jeugdopleiding”.

Het Technisch beleidsplan Jeugd heeft tot doel om de teams en de spelers zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen, ieder op zijn eigen niveau. We maken daarbij onderscheid tussen zogenaamde selectieteams en niet selectieteams. Binnen asv De Dijk vinden we selectieteams en niet selectieteams even belangrijk. Er is van jongs af aan sprake van enige selectie. Het uiteindelijke doel hierbij is om jeugdspelers door te laten groeien naar 1e elftalspelers (senioren), waarbij er ook ruim aandacht is voor spelers die op meer recreatief niveau willen voetballen. Hierbij is een aantal afspraken geformuleerd die hieronder staan uitgeschreven zodat voor spelers, ouders, trainers, coördinatoren en teambegeleiders duidelijk is wat zij mogen verwachten.


Jongste jeugd
De jongste jeugd (tot en met 7 jaar) krijgt volop aandacht bij asv De Dijk. Voor deze groep bieden we drie voetbalactiviteiten aan: Instuiftraining, Champions League en Mini-league. Lees hier verder voor meer info.


Teamindelingen
Onderdeel van het technisch beleidsplan jeugd is de teamindeling, een belangrijke taak die wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het bestuurslid TZ en het Hoofd Jeugdopleidingen in samenwerking met de technische coördinatoren en trainers.

Hierbij geldt:

 • Huidige leden vormen het vertrekpunt voor teamindelingen;
 • Spelers worden ingedeeld in teams die aansluiten bij hun eigen leeftijdsjaar. Het HJO kan in belang van de individuele ontwikkeling van een speler besluiten een speler in te delen in een andere leeftijdsgroep;
 • Nieuwe leden krijgen een eerlijke kans om selectiespeler te kunnen worden. Elk seizoen organiseert asv De Dijk Open Dagen voor de verschillende leeftijdsjaren en/of is er de gelegenheid om deel te nemen aan één of meerdere proeftrainingen;
 • Bij niet selectieteams proberen we vriendjes zo veel mogelijk bij elkaar te plaatsen, maar zorgen we ook dat de samenstelling van ieder team een goede afspiegeling van ons totale ledenbestand vormt;
 • Trainers en/of kaderleden met spelende kinderen in de jeugdopleiding zijn niet betrokken bij teamindeling/selectiebeleid van de leeftijdscategorie waar hun eigen kind in speelt;
 • In het kader van de individuele ontwikkeling van een speler kan het HJO besluiten om spelers in beperkte mate halverwege het seizoen te muteren van team. Eventuele mutaties op andere momenten in een seizoen kunnen in incidentele gevallen plaatsvinden op initiatief van het HJO.

 

Selectieteams
Bij asv De Dijk werken we in de jonge leeftijdsgroepen met meerdere selectieteams. Op deze manier proberen we grotere groepen kinderen in aanraking te laten komen met selectievoetbal. Tot de O9 starten we zonder selectieteams. Vanaf de leeftijdsgroep O9 spelen we in alle leeftijdscategorieën met selectieteams.

De indeling is als volgt:

 • In de O9-categorie de O9-1 en O9-2
 • In de O10-categorie de O10-1 en O10-2
 • In de O11-categorie de O11-1 en O11-2
 • In de O12-categorie de O13-3 (11 tegen 11) en O12-1 (8 tegen 8)
 • In de O13-categorie de O13-1
 • In de O14-categorie de O14-1 zaterdag
 • In de O15-categorie de O15-1 zaterdag
 • In de O16-categorie de O16-1 zaterdag
 • In de O17-categoriee de O17-1 zaterdag
 • In de O18-categorie de O18-1 zaterdag
 • In de O21-categorie de O21-1 zaterdag

 

Selectiecriteria
Spelers worden beoordeeld op de volgende onderdelen:

Techniek:

 • Aanname-techniek, traptechniek, individuele techniek, looptechniek;

 

Tactiek (inzicht):

 • In balbezit, bij balbezit tegenpartij, individueel en in teamverband;

 

Mindset (persoonlijkheid):

 • Hoe gedraag ik mezelf en richting mijn teamgenoten, scheidsrechter, technische staf en tegenstander. Persoonlijke weerbaarheid;

 

Performance:

 • Loopsnelheid, handelings-en denk-snelheid, lichaamskracht;

 

Een extra, maar erg belangrijk aandachtspunt is de intrinsieke motivatie van een speler. Dit betekent dat en speler zichzelf graag wil ontwikkelen en bereid is hier tijd en energie in te steken. Dit betekent ook dat hij zich houdt aan de standaardregels zoals op tijd komen, correct gedrag op het veld en richting de scheidsrechter en technische staf.


Trainers
Elk (selectie)team heeft een eigen trainer/coach. Deze trainer/coach leidt de trainingen. Ook is deze hoofdverantwoordelijk voor de coaching tijdens de wedstrijden, met ondersteuning van een teambegeleider.

Een trainer van een team moet in het bezit zijn van een passend trainersdiploma, of bereid zijn de daarvoor bestemde cursus te volgen gedurende het seizoen. Daarnaast is asv De Dijk een gecertificeerd leerwerkbedrijf en kunnen onder begeleiding van gediplomeerde asv De Dijk trainers stagiaires ondersteunen bij de diverse activiteiten van diverse jeugdteams in de jongere leeftijdscategorieën.

Niet-selectieteams kunnen op wedstrijddagen begeleid worden door een teambegeleider. De club zal deze teambegeleiders van de benodigde voetbalcontent voorzien. 


De ouders
Bij asv De Dijk hechten we grote waarde aan een positieve rol van ouders bij trainingen en wedstrijden. Tijdens trainingen en wedstrijden zullen alleen de trainers of teambegeleiders (als er geen trainer aanwezig is bij de wedstrijd) zich bezighouden met de spelers. Ten aanzien van de rol van ouders verwachten wij dat zij zoveel mogelijk organisatorische en logistieke taken wegnemen bij een trainer, zodat deze zich optimaal kan focussen op coaching/training. De beslissingsbevoegdheid blijft wel bij de trainer.

Communicatie binnen het team vindt o.m. plaats via een whatsappgroep. Alleen trainers, teambegeleiders en coördinatoren kunnen hierin informatie delen. Ouders en spelers kunnen de informatie lezen en zo nodig rechtstreeks reageren richting de app van de afzender van het bericht. Ouders kunnen met algemene vragen altijd bij teambegeleiders terecht.


Trainingsfrequentie
De selectieteams trainen 3 keer per week. Alle overige teams trainen 2-3 keer per week. Bij O8 wordt één keer per week in teamverband getraind en bestaat daarnaast de mogelijkheid op maandag en vrijdag extra trainingen te volgen. Het trainingsschema voor komend seizoen is vanaf begin augustus 2023 terug te vinden op onze website.


Teamgrootte
De teams in de verschillende leeftijdsgroepen bestaan in principe uit:

 • O7 – ca 6 spelers
 • O8, O9 en O10 – ca 9 spelers
 • O11 en O12 – ca 11 spelers
 • O13 t/m O18 – ca 17/18 spelers

 

Tijdspad selectieprocedure
Zorgvuldigheid is erg belangrijk bij het indelen van de teams voor het nieuwe seizoen. Het is dus van belang hier ruim de tijd voor te nemen. Toch is dat niet eenvoudig. Enerzijds willen we voorkomen dat selectiewedstrijden/-trainingen onrust veroorzaken tijdens het lopende seizoen, anderzijds willen we graag tijdig duidelijkheid scheppen naar kinderen en ouders.

Voor de teamindeling/selectie voor het seizoen 2023/2024 ziet deze planning er als volgt uit:

 1. Mei >> Open Dagen asv De Dijk;
 2. Uiterlijk 15 mei >> Publicatie voorlopige teamindeling. De teamsamenstelling is voorlopig omdat nieuwe aanmeldingen en/of opzeggingen, blessures, verhuizingen etc. nog tot wijzigingen kunnen leiden;
 3. 15 mei t/m 18 juni >> Diverse oefenwedstrijden en trainingen ter voorbereiding op het nieuwe seizoen;
 4. 18 juni >> Start zomerstop
 5. Half augustus >> Start van het nieuwe seizoen;
 6. September >> Aan het begin van het seizoen organiseert de club teambijeenkomsten met als doel een kennismaking tussen spelers, trainers en teambegeleiders, waarbij tegelijkertijd afspraken gemaakt worden voor het komende seizoen. Verdere info over deze bijeenkomsten volgt t.z.t. via de teambegeleiders;
 7. Uiterlijk 12 september 2023 zal de definitieve samenstelling van de verschillende teams worden vastgesteld en via de website worden gecommuniceerd.


Het proces
De teamindeling en selectieprocedures worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het Hoofd Jeugdopleidingen (HJO). De feitelijke teamindeling – de keuze welke speler waar ingedeeld wordt - geschiedt per bouw en wordt uitgevoerd door de trainers en coördinatoren. Veelal de hoofdtrainer(s) van de bouw in overleg met de relevante teamtrainer(s). De coördinator van de bouw begeleidt dit proces.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!