Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Sportiviteit en Respect

Sportiviteit en Respect

1.1   Algemeen

Bij asv De Dijk vinden we het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt en zich respectvol naar anderen gedraagt, zowel leden en hun aanhang als onze gasten. De Dijk heeft actief een bijdrage geleverd aan de TIEN GOUDEN REGELS zoals die zijn opgesteld en worden nageleefd door alle voetbalclubs in Amsterdam Noord in samenwerking met het stadsdeel Amsterdam Noord. Sportiviteit en Respect zijn daarin belangrijke onderwerpen.

Actief problemen aanpakken:

Overal gebeuren weleens zaken die niet prettig zijn. Bijvoorbeeld in een team, met bepaalde spelers, met de trainer/ leider, ouders, bestuursleden of ander kader, enz.  

Bij De Dijk blijven we er niet mee lopen maar lossen we dat als volgt op:

STAP 1 Spreek aan op storend gedrag.

Onze kernwaarden zijn plezier en respect voor iedereen, altijd met de ambitie de dingen te verbeteren. Spreek daarom rechtstreeks en respectvol betrokkene aan, geef daarbij aan wat jou stoort en waarom dat gedrag niet past bij onze kernwaarden. Probeer afspraken te maken hoe het gedrag verbeterd kan worden. Vergeet niet positieve feedback te geven als het gedrag inderdaad verbeterd is! 

STAP 2 Bespreek problemen in eerste instantie met de leider/ trainer/ coach.

Deze kan al veel problemen oplossen als je er eerder niet uit komt. Je kunt ook de leden van de Commissie Sportiviteit en Respect inschakelen. 

STAP 3 Meld een escalatie bij de Commissie Sportiviteit en Respect.

Dit als er verdere hulp nodig is om het probleem op te lossen, bv omdat na herhaaldelijk bespreken het gedrag niet verbetert of omdat je de situatie ernstig vindt.  

1.2   Commissie Sportiviteit en Respect

De doelstelling van de Commissie Sportiviteit en Respect is het onder de aandacht brengen van de kernwaarden van asv De Dijk, respect, plezier en ambitie, door iedereen die bij de club betrokken is te informeren en te ondersteunen in het bevorderen van de kernwaarden. Heeft u een melding van een situatie die in strijd is met onze kernwaarden en heeft u danwel trainer/ coach/ begeleider het niet kunnen oplossen? Stuur dan een mail aan info@asvdedijk.nl

onder vermelding van Commissie Sportiviteit en Respect en geef duidelijk aan wat uw melding is. De commissie koppelt altijd aan de melder terug wat er met de melding is gebeurd. Zo nodig kan de commissie namens het bestuur sancties opleggen en in het uiterste geval het bestuur adviseren een lid uit te schrijven. Dit kan uiteraard pas als andere stappen en afspraken niet succesvol zijn gebleken. De richtlijnen voor het sanctiebeleid van De Dijk worden gevolgd. De commissie zal 2 keer per jaar een (anoniem) overzicht geven van de meldingen en gevolgde acties.  

1.3   Richtlijn Sanctiebeleid asv De Dijk

 

Omschrijving wangedrag

Sanctie bij eenmalig

Sanctie bij herhaling

Te laat komen of niet komen zonder afbericht

Training: berisping en/of extra warming-up wedstrijd: berisping en/of directe wisselbeurt.

Max: uitsluiting voor volgende wedstrijd (overleg met leider)

Belediging in woord en/of gebaar

(bijvoorbeeld vloeken en/of verwensingen)

Berisping en/of directe of extra wisselbeurt Alternatief: bv. kleedkamers schoonmaken

Max.: Uitsluiting voor de eerstvolgende wedstrijd (schorsing). Zonodig verdere schorsing bij herhaling.

Ernstige belediging

Bijvoorbeeld spugen en/of racistische taal

 

Berisping en/of directe wisselbeurt en uitsluiting voor de eerstvolgende wedstrijd

 

Max: Schorsing voor 3 wedstrijden

Intimidatie
(= dreigen met niet nader omschreven handelen)
Pesten

(bijvoorbeeld verbale bedreiging en/of pesten)

 

Berisping en/of directe of extra wisselbeurt

 

Berisping en/of directe of extra wisselbeurt

 

Max: schorsing voor 3 wedstrijden

 

Max: schorsing voor 3 wedstrijden

Ernstige intimidatie

(bijvoorbeeld dreiging met geweld en/of slaande beweging)

 

Berisping en/of directe of extra wisselbeurt en uitsluiting eerstvolgende wedstrijd

 

Schorsing voor drie wedstrijden

Gewelddadig handelen

(bijvoorbeeld handtastelijkheden, trekken aan kleding, wegduwen, etc.) 

 

Berisping en/of directe of extra wisselbeurt

 

Uitsluiting voor de eerstvolgende wedstrijd (schorsing)

Het gooien en/of trappen van voorwerpen naar anderen

Berisping en/of directe of extra wisselbeurt en uitsluiting eerstvolgende wedstrijd

Schorsing voor drie wedstrijden

Vandalisme (opzettelijk vernielingen aanbrengen op of om het sportcomplex)

Schorsing voor drie wedstrijden*

Schorsing voor zes wedstrijden*

Slaan en/of schoppen in de richting van anderen

Schorsing voor drie wedstrijden

Schorsing voor zes wedstrijden

Bewuste mishandeling (bij geen blijvend letsel)

Schorsing voor een jaar

Royement

Ernstige mishandeling (blijvend letsel en/of ziekenhuisopname)

Royement

 

Seksuele intimidatie of vergelijkbare ongewenste handelingen

Royement

 

 

Afhankelijk van situatie, ernst en herhaling wordt iedere sanctie bepaald, bovenstaande is een richtlijn.

*tenzij strafbaar feit is begaan/ danwel aangifte bij politie is gedaan. Dan gelden uiteraard andere sancties. 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!