Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Voetbalvisie onderbouw (tot 09)

Voetbalvisie onderbouw (tot 09)

De onderbouw is erg belangrijk bij asv De Dijk. Op deze leeftijd zetten kinderen hun eerste stappen op het voetbalveld. Bij asv De Dijk willen we er voor zorgen dat deze stapjes snel vertrouwd voelen, dat de kinderen zich vrij en veilig voelen om het spel te kunnen leren en bovenal dat ze hierbij veel plezier hebben. Want dat is het belangrijkste doel van de onderbouw van asv De Dijk: wij willen kinderen enthousiasmeren voor voetbal. Zo proberen we levenslange sporters te creëren, die hopelijk zo lang mogelijk bij onze vereniging blijven voetballen.

Om dit te realiseren doen we veel dingen hetzelfde als de meeste andere voetbalverenigingen, maar ook een aantal dingen anders. Ons belangrijkste uitgangspunt is dat ieder kind recht heeft op een goede trainer. Dit proberen wij dan ook te faciliteren (geïnteresseerde trainers kunnen zich altijd melden). Ons aanbod hebben wij daarnaast zo ingericht dat we flexibel kunnen inspelen op verschillen in het ontwikkelingsniveau van kinderen. Aangezien kinderen zich niet allemaal op dezelfde manier en in het zelfde tempo ontwikkelen, gaan we altijd in overleg met ouder en kind op zoek naar het meest geschikte niveau. Tot slot hechten wij veel waarde aan een goede sfeer op en rond het veld en vinden wij het belangrijk dat de training en coaching aansluit bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Wij werken daarom nauw samen de Sportpedagoog (hierover later meer). Voor iedereen die geïnteresseerd is, lichten we een en ander hier kort toe. Toch nog vragen? Bel of app Julius (0614145814).


Nieuwe leden

In de onderbouw van asv De Dijk kan je het hele jaar door instromen. Voor vier-, vijf- en zesjarigen organiseren we zelfs iedere zaterdagochtend (10:30 uur) een speciale instuiftraining. Iedereen kan hier onaangekondigd langskomen en vrijblijvend meetrainen om te kijken of zij net zo veel van voetbal houden als wij. Maar ook in de onder8 en onder9 proberen we voldoende plaatsen vrij te houden om kinderen direct in een team te kunnen plaatsen. Bel Marinus voor meer info, bijvoorbeeld als je een keer mee wil trainen (0614043526).


Champions League (06&07)

Tussen de instuiftraining en de eerste echte KNVB competitie (onder8) biedt asv De Dijk nog twee voetbalmogelijkheden aan, namelijk de Champions League (CL) en de Mini League (ML). Hiermee proberen we in te spelen op de ontwikkeling van jonge kinderen en de overgang tussen de verschillende voetbalvormen zo klein mogelijk te maken. De CL vindt gelijktijdig plaats met de instuiftraining (iedere zaterdagochtend om 10:30 uur, altijd op de velden van asv De Dijk) en vormt het logische vervolg hierop. De meeste kinderen maken na een tijdje instuiftraining vanzelf de overstap naar het laagdrempelige, onderlinge CL toernooi. De shirtjes van de grote Europese clubs zijn echt, voor de rest zijn het simpelweg fijne partijtjes voetbal. Meestal 3 tegen 3 of 4 tegen 4, op kleine doeltjes en zonder al te veel regels. Trainen doen deze kinderen op woensdagmiddag van 15:00 tot 16:00 uur. Meer info? Bel/app Ahmed (0684612772)


Mini League (06&07)

De Mini League (ML) is al weer iets serieuzer. Hier spelen de kinderen in een vast team namens asv De Dijk wekelijks tegen clubs uit de buurt. De ene week thuis, de andere week uit. De kinderen dragen het tenue van asv De Dijk en spelen vier tegen vier met een spelbegeleider die op (een paar) regels let. Deze teams trainen op woensdagmiddag van 15:00 tot 16:00 uur. Meer info? Bel/app Ahmed (0684612772)


08&09 - Geen selectieteams

Wij geloven niet dat kinderen op deze (jonge) leeftijd gebaat zijn bij rigide vormen van selectie. Niet alleen omdat kinderen zich schoksgewijs ontwikkelen en de besten (grootsten/sterksten) van nu heel vaak niet de besten op latere leeftijd blijken, maar meer nog omdat we er van overtuigd zijn dat veel meer kinderen veel langer blijven voetballen (en dus de kans krijgen om beter te worden) als ze maar over dezelfde gunstige randvoorwaarden (geschikte trainers, gelijke kansen en positieve stimulansen) kunnen beschikken. Ons belangrijkste doel is dan ook dat zoveel mogelijk kinderen hun voetbaltalenten zo optimaal mogelijk ontwikkelen.

We hebben de kinderen daarom verdeeld over stamgroepen en de traditionele selectieteams (08-1, 08-2, 09-1 & 09-2) vervangen door weekteams. De stamgroepen blijven het hele jaar hetzelfde en vormen het vaste team voor ieder kind (hier ontstaat de teamband). De weekteams worden iedere week gevormd door andere kinderen uit de verschillende stamgroepen. Alle kinderen (mits ze dat zelf leuk vinden natuurlijk) komen hier voor in aanmerking. En alle kinderen zullen dus af en toe in het hoogste team mogen meedoen. Om toch te zorgen dat iedereen voldoende wordt uitgedaagd zullen de meer fanatiekere kinderen wel wat vaker in het weekteam spelen dan anderen. Door gebruik te maken van deze positieve vorm van selectie (kinderen worden beloond) denken wij meer kinderen te kunnen stimuleren en enthousiast te houden voor voetbal. Bovendien verwachten wij niet dat dit ten koste gaat van de ontwikkeling van de meer getalenteerde voetballertjes. De onder8 en onder9 teams trainen op maandag, woensdag en vrijdag.

 

Coerver Coaching & Sportpedagoog

Coerver Coaching en de Sportpedagoog zijn partners van asv De Dijk en helpen ons de kwaliteit van het voetbalaanbod vormgeven en bewaken. De Sportpedagoog is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Amsterdam, de KNVB, Altra Jeugd en Opvoedhulp, en de HvA. Zij zijn gespecialiseerd in het realiseren van een verantwoord pedagogisch klimaat en doen dat onder meer door de didactische vaardigheden van onze trainers verder te ontwikkelen. Coerver Coaching heeft een wereldwijd erkende leermethode voor voetbalvaardigheden ontwikkeld aan de hand van de ideeën van oud voetbaltrainer Wiel Coerver. De methode focust op het trainen van de balvaardigheid van ieder kind. Met speciaal daartoe ontworpen spelvormen creëren ze een aantrekkelijke leeromgeving die aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van kinderen op de verschillende leeftijden. Coerver Coaching levert niet alleen enkele trainers voor de onderbouw, maar verzorgt - als KNVB erkende partner - ook bijscholingstrajecten voor alle trainers van asv De Dijk.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!